Privacybeleid

Privacy Policy

Ingangsdatum 12 augistus 2019. OneLinQ B.V. (“Bedrijf”)
TRUSTe

Dit Product Privacy Beleid heeft betrekking op Bedrijf (“Bedrijf”, “Ons”, “Wij”), eigenaar en beheerder van het OneLinQ online platform (https://onelinq.nl), en al haar afhankelijke groepsmaatschappijen, gelieerde bedrijven en hun werknemers.

Door het gebruik van de OneLinQ website (hierna te noemen de “Website”) stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie zoals uiteengezet in dit Privacy Beleid. Bedrijf behoudt zich het recht voor dit Privacy Beleid op elk moment te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

Het beschermen van de consumenten privacy is belangrijk voor Bedrijf. Dit Product Privacy Beleid geldt alleen voor de Service en heeft betrekking op hoe Bedrijf informatie verzamelt, gebruikt en welke keuzes u heeft betreffende ons gebruik van uw persoonlijke gegevensen hoe u toegang heeft tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit Product Privacy Beleid heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die Bedrijf van haar klanten heeft ontvangen, zowel elektronisch, schriftelijk als mondeling.

De TRUSTe-certificering omvat het verzamelen, het gebruik en de verspreiding van informatie die wij verzamelen via onze Website (https://onelinq.com).

Om inzicht te krijgen in onze relatie met TRUSTe kunt u terecht op de validatiepagina door te klikken op het TRUSTe-icoon. Indien een privacy- of gegevensgebruikvraagstuk niet naar tevredenheid is behandeld door ons, kunt u contact opnemen met TRUSTe via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

 

1. Verzameling en gebruik van Informatie

Bedrijf verzamelt alleen die persoonlijke informatie die nodig is voor specifieke, vastgestelde doelen en zal deze niet gebruiken voor andere doeleinden zonder uw toestemming.

Wij verzamelen de volgende typen persoonlijke informatie over u:

Wij gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

Wanneer het gebruik van persoonlijke informatie is gebaseerd op toestemming, kunt u de toestemming voor het gebruik van deze data op ieder moment intrekken. Toestemming kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar onze Customer Support, via links als onderdeel van onze commerciële communicatie (zoals nieuwbrieven) of door via een brief naar de contactgegevens hieronder.

2. Delen van informatie

Het kan voorkomen dat wij uw persoonlijke informatie delen met bedrijven die ons ondersteunen bij het uitvoeren van een gevraagde service, bijvoorbeeld e-mail- en hosting providers, leveranciers en verkoop partijen. Wanneer wij uw gegevens delen met deze partijen, verzekeren wij ons ervan dat passende maatregelen zijn genomen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen en dat gebruik van persoonlijke informatie door onze service providers alleen is toegestaan om de benodigde service aan ons te verlenen.

Sommige bedrijfseenheden en sommige partners en service providers zijn buiten de EU gevestigd, met name in de Verenigde Staten van Amerika en de landen waarin Bedrijf kantoren heeft.

De overdracht van gegevens naar onze bedrijfseenheden buiten de Europese Economische Ruimte is beschermd door model clausules van de Europese Unie (lees hier meer) en een Privacy Shield certificatie zoals aangegeven in dit Privacy Beleid (lees hier meer). Voor service providers en derde partijen buiten de EER die niet vallen onder een adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie (lees meer hier), zullen we de voornoemde EU model clausules toepassen. Sommige van onze service providers in de Verenigde Staten zijn Privacy Shield gecertificeerd (lees meer hier). Neem contact met ons op indien er meer informatie nodig is over deze maatregelen.

In bepaalde situaties kunnen wij worden verplicht om persoonlijke informatie vrij te geven als antwoord op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties in het kader van nationale veiligheid of wetshandhaving.

Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonlijke informatie vrijgeven indien dit vereist is door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, of soortgelijke juridische processen. Wij zullen dit alleen doen wanneer wij ervan overtuigd zijn dat het vrijgeven noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te voldoen aan een verzoek van de overheid.

Verwijzingen naar websites van derde partijen

Onze website bevat verwijzingen naar andere websites die mogelijk op een andere manier omgaan met privacy. Persoonlijke informatie die op deze websites wordt geplaatst valt onder het privacy beleid van deze websites. We moedigen u aan om zorgvuldig het privacy beleid van andere websites die u bezoekt door te lezen.

3. Gebruikerstoegang en keuzes

Op verzoek zullen wij u informatie verschaffen die inzicht geeft of wij enige persoonlijke informatie van u hebben opgeslagen. U heeft het recht om ons te vragen een kopie te verstrekken van deze persoonlijke informatie, om deze te wijzigen, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook is het mogelijk om ons te verzoeken (gedeelten van) deze persoonlijke informatie door te sturen naar andere organisaties. U heeft ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten zoals profilering die we kunnen uitvoeren om direct marketing uit te kunnen voeren, zoals beschreven staat in dit privacy beleid.

Indien we u hebben gevraag om expliciet toestemming te geven om uw informatie te verwerken, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken, bijvoorbeeld via opt-out of een afmeld-knop in onze communicatie.

Deze rechten kunnen gelimiteerd zijn in het geval wij kunnen aantonen dat er een juridische basis is om uw informatie te verwerken. Onder deze omstandigheden kan het voorkomen dat wij uw informatie bewaren ondanks dat u een verzoek hebt ingediend om deze in te trekken.

Als u van bovenstaande gebruik wilt maken verzoeken we u om contact met ons op te nemen via e-mail naar onze customer support of via de post naar de contactinformatie die beschreven staat aan het einde van dit Privacy Beleid. Wij zullen binnen 30 dagen op dit verzoek reageren. Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij uw verzoek behandelen of de manier waarop we uw persoonlijke informatie verwerken is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de lokale autoriteit persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonlijke gegevens zo lang uw account actief is, zolang dit nodig is om onze dienstverlening aan u voort te zetten, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

Bijvoorbeeld, als u een klant bent zullen we uw persoonlijke informatie bewaren tijdens de duur van het contract en nadat het contract beëindigd is, zolang dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de redenen hierboven beschreven. Persoonlijke informatie die wij verzameld hebben aan de hand van een abonnement op één van onze nieuwsbrieven of perspublicaties zullen we bewaren totdat u besluit dit abonnement te beëindigen.

Communicatie van e-mail

Het ontvangen van e-mails vanuit onze website is onderdeel van onze dienstverlening. U ontvangt alleen e-mails van ons als u ons benadert via e-mail, een (contact)formulier invult op de website, een business card hebt uitgewisseld tijdens een conferentie of wanneer u ook participeert in een conferentie waarbij OneLinQ aanwezig is.

Indien u geen e-mails wenst te ontvangen, kunt u dit laten wijzigen door contact op te nemen met onze customer support of op de afmeld-link te klikken die aanwezig is in de e-mail.

 

4. Tracking Technologies

Passieve informatieverzameling

Zoals bij de meeste websites, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch. Deze informatie kan bestaan uit internetprotocol (IP) adressen, het type browser, internet service provider (ISP), referring/exit-pagina’s, besturingssysteem, datum/tijd-stempel en/of klikgedrag om trends de analyseren.

Cookies en andere tracking Technologies

Bedrijf en zijn partners kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies om de gebruikersvoorkeuren op te slaan, trends te analyseren, het platform te beheren, het volgen van gebruiker op het platform en het verzamelen van demografische informatie over de gebruikers. U kunt het gebruik van cookies beheren en beperken via de browser. Als u besluit om cookies uit te schakelen kan dat gevolgen hebben voor de gebruikerservaring. Bovendien kunnen bepaalde functionaliteiten van ons platform en dienst niet meer werken.

5. Beveiliging

Wij nemen passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, toegang door onbevoegden of het onbevoegd vrijgeven, wijzigen en vernietigen hiervan.

Wij hanteren algemeen aanvaarde normen om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als de ontvangst. Er is echter geen enkele overdrachts- of elektronische opslagmethode op het internet die 100% veilig is. Derhalve kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Indien u vragen heeft over de beveiliging van onze Service, kunt u via e-mail contact opnemen met onze support-afdeling.

6. Beleidswijzigingen

Dit Product Privacy Beleid is voor het laatst herzien op 24 mei 2018. Dit Product Privacy Beleid kan worden gewijzigd indien er iets verandert in onze informatieverwerking. Indien dit grote wijzigen betreft, zullen wij u van te voren informeren door middel van een aankondiging in onze applicatie. Wij raden u aan om deze privacy pagina in de gaten te houden voor de laatste informatie over onze privacy richtlijnen.

 

7. Contactgegevens

OneLinQ B.V.
Euclideslaan 1,
3584 BL Utrecht,
The Netherlands
Phone: +31(0)88 9956000
Email: privacy@onelinq.nl

OneLinQ is gelieerd aan ACE Software Solutions.